Privacybeleid

VideoJuf is een handelsnaam van Small Orange en is gevestigd aan Bokkeduinen 17, 3452 JN Vleuten.
VideoJuf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

VideoJuf – https://www.videojuf.nl – info@videojuf.nl

Persoonsgegevens die VideoJuf verwerkt:

VideoJuf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons videoplatform en/of webshop. Deze gegevens heeft de gebruiker zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt VideoJuf:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende VideoJuf websites heen (webpagina, videoplatform & webshop)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die VideoJuf verwerkt:

De VideoJuf website, webshop en het videoplatform hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. VideoJuf kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. VideoJuf raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat VideoJuf zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met VideoJuf op via beheer@videojuf.nl, dan verwijdert VideoJuf deze informatie.

VideoJuf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van de VideoJuf nieuwsbrief en/of reclame
 • Promotionele activiteiten op social media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter & Pinterest)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de VideoJuf dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van VideoJuf diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account op VideoJuf aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • VideoJuf analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • VideoJuf volgt jouw surfgedrag over verschillende eigen websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • VideoJuf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe VideoJuf met communicatie omgaat:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar VideoJuf verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vraagt VideoJuf naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. VideoJuf zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Hoe VideoJuf met reacties omgaat:

Als bezoekers reacties achterlaten op het VideoJuf videoplatform of op de VideoJuf webshop, verzamelt VideoJuf de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent, om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie op de VideoJuf website.

Hoe VideoJuf met media omgaat: 

Als je een geregistreerde VideoJuf gebruiker bent en afbeeldingen naar de VideoJuf website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de VideoJuf website kunnen dan namelijk de afbeeldingen van de VideoJuf website downloaden en je locatiegegevens inzien.

Geautomatiseerde besluitvorming:

VideoJuf neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor abonnementhouders. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VideoJuf) tussen zit. VideoJuf gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WooCommerce voor WordPress & Mollie-payments.

Hoe lang VideoJuf je persoonsgegevens bewaart:

VideoJuf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

VideoJuf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van VideoJuf (bijv. Google Analytics & MailChimp), sluiten wij een privacy-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde wettelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens conform privacy wetgeving. VideoJuf zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

VideoJuf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die VideoJuf gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de VideoJuf website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw persoonlijke voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de VideoJuf website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat op de VideoJuf website, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doet VideoJuf voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je de VideoJuf inlogpagina bezoekt, slaat VideoJuf een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zal VideoJuf enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Onthoud mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw VideoJuf account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert op de VideoJuf website wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites:

Berichten op de VideoJuf website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. In alle gevallen zal VideoJuf je op de betreffende pagina hierover informeren.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe VideoJuf omgaat met veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de VideoJuf website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt altijd het recht om je eigen persoonsgegevens op de VideoJuf website in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VideoJuf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover VideoJuf beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou te noemen organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar beheer@videojuf.nl. Onderaan iedere mailing die u van VideoJuf ontvangt, omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de VideoJuf nieuwsbrief.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. VideoJuf zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. VideoJuf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe VideoJuf persoonsgegevens beveiligd:

VideoJuf neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via beheer@videojuf.nl

Vragen en feedback:
VideoJuf controleert regelmatig of zij aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met VideoJuf opnemen:

VideoJuf
Bokkeduinen 17
3452 JN Vleuten
beheer@videojuf.nl